Legito | Mathesio.cz

Legito – Editor právnických smluv

Pro známý startup s globálním potenciálem Legito jsme zpracovali jednodušší editor, který umožňuje dynamicky sestavovat konfigurovatelné smlouvy. Díky tomu jsme firmě dopomohli k mnohem snadnější expanzi do zahraničí.

Bylo zábavné mít zodpovědnost za celý editor, do kterého jsme se snažili zanést co nejvíce nápadů a vylepšení. Velkou motivací pro nás byla také reálná využitelnost produktu.

Pro Legito jsme redesignovali klíčovou část jejich byznysu, a to vytváření a generování smluv. Celý produkt se dá rozdělit na část pro vytváření smluv, kterou vidí právníci, a potom vyplnění interaktivního formuláře a vygenerování samotné smlouvy koncovým uživatelem.

V rámci redesignu jsme museli technicky vyřešit editor smluv (JavaScript, AngularJS), který obsahuje několik tisíců přetahovatelných položek a přesto se musí dát svižně používat na průměrném počítači. Z hlediska dat byl potom zajímavý problém s verzováním smluv a vazbami mezi prvky ve smlouvách (pokud v tomto dokumentu vyplním A, nesmí se v jiném dokumentu zobrazit B).

Technologie v projektu